Prepravná spoločnosť do 9 osôb sa považuje za taxislužbu

31. mája 2022 Napísal: Osobná preprava Bez komentára

Založenie a prevádzkovanie prepravnej spoločnosti, ktorá sa zameriava na prepravu osôb vozidlami s maximálnym počtom 9 sedadiel, je skutočne veľmi náročné.

Takáto preprava je vzhľadom na povinnosti a podmienky považovaná za taxislužbu. Dôležitými predpismi upravujúcimi podmienky podnikania v osobnej doprave mikrobusom je zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, vyhláška č. 124/2012 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej dopravca Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009.

Prepravná spoločnosť do 9 osôb potrebuje licenciu taxislužby

Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie. Aby vám okresný úrad v sídle kraja vydal takéto oprávnenie na prevádzkovanie taxislužby, musíte spĺňať niekoľko podmienok:

  • pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte,
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • bezúhonnosť podľa odsekov 4 a 5 zákona č. 56/2012 Z. z.,
  • najmenej jedno vlastné vozidlo, alebo jedno prenajaté vozidlo alebo jedno vozidlo na lízing alebo jedno vypožičané vozidlo, ktoré spĺňa podmienky podľa odseku 17 zákona č. 56/2012 Z. z.

Koncesia pre osobnú dopravu s vozidlami do 9 miest na sedenie sa vydáva na desať rokov, ak prepravná spoločnosť nepožiadala o kratší čas platnosti. Po exspirácii platnosti koncesie je možné koncesiu predĺžiť, ale žiadateľ musí znovu preukázať, že aj naďalej spĺňa všetky podmienky na jej vydanie.

 

Prečítajte si: Preprava osôb z adresy na adresu

 

Dispečing zabezpečuje logistiku

Každá prepravná spoločnosť s platnou licenciou oprávňuje dopravcu prevádzkovať aj dispečing. Dispečing sa dá prevádzkovať aj bez osobnej prepravy, ale v tom prípade je potrebná špecifická koncesia.

V prípade dispečingu sa jedná o tie isté podmienky udelenia koncesie ako u taxislužby, ale žiadateľ prirodzene nemusí dokladovať vozidlá.

Dispečing je pre každú prepravnú spoločnosť veľmi potrebný. Zákazníci sa dovolajú na jedno miesto, kde má dispečerka alebo dispečer prehľad o obsadenosti vozidiel, prípadne poskytne iné informácie, ktoré sú pre volajúceho dôležité.

Radi vám zodpovieme na vaše otázky na našom dispečingu facebook.com/swisstrans.sk

Kvalitný šoféri

Ak je prepravca vo svojom podnikaní úspešný, jeho vozový park sa rozrastá. Každé jedno nové auto znamená, že prepravca musí nájsť a prijať aj nových vodičov. To je ďalší objem administratívy, na ktorú sa musí pripraviť.

Nezabudnite, že tak dlhú trasu akou je cesta medzi Slovenskom a Švajčiarskom, je bezpečné absolvovať iba s dvomi vodičmi vo vozidle presne tak, ako to ponúka naša preprava. Ak sa o tejto téme chcete dozvedieť viac, prečítajte si článok Ak cestujete osobnou prepravou s jedným vodičom, idete do rizika