Podrobnosti o karanténe vo Švajčiarsku

Švajčiarsko zverejnilo v piatok nový zoznam karanténnych krajín, kde sa objavilo aj Slovensko. Zoznam je platný od pondelka.

Sociálne siete, ale aj náš telefón a email zaplavili otázky o podrobnostiach karantény, takže sme sa bližšie pozreli na švajčiarske pravidlá.

Zoznam je teda platný od pondelka, čiže každý, kto do pondelka (12.10.2020) pricestoval zo Slovenska do Švajčiarska, do karantény nastúpiť nemusí, aj keď sa v posledných 10 dňoch na Slovensku nachádzal.

Do karantény by takýto človek musel nastúpiť iba v prípade, že by si počas pobytu na Slovensku odskočil napríklad na výlet do Čiech, pretože táto krajina je na karanténnom zozname švajčiarska už dlhšiu dobu a tento výlet by absolvoval  pred menej ako 10 dňami pri prekračovaní švajčiarskej hranice.

Povinnosti karantény

Kto zo Slovenska prichádza až od pól noci z nedele na pondelok, musí sa do dvoch dní nahlásiť na príslušný kantonálny úrad. Zoznam nájdete úplne dole na webovej stránke www.bag.admin.ch

Takisto je táto osoba povinná absolvovať 10-dňovú karanténu. Spolu s touto osobou sú povinné absolvovať karanténu aj deti alebo iné osoby v spoločnej domácnosti.

Za nedodržanie alebo porušovanie týchto povinností hrozí každej osobe pokuta až do výšky 10 000 švajčiarskych frankov.

Ako postupovať po príchode do Švajčiarska?

Okamžite po vstupe do Švajčiarska sa presuňte do svojho bytu alebo iného vhodného ubytovania. Pri tejto ceste dodržujte minimálnu vzdialenosť 1,5 metra od ostatných ľudí, a ak nemôžete dodržať túto vzdialenosť, odporúča sa nosenie ochrannej masky.

Ak je to možné, vyhnite sa presunu verejnou dopravou.

Ako už bolo spomenuté, svoj príchod do Švajčiarska nahláste príslušnému kantonálnemu úradu do 2 dní. Tento úrad vám tiež podá podrobné informácie a aj odpovie na vaše otázky.

Výnimky z karantény

Samozrejme aj povinnosť absolvovať karanténu má svoje výnimky. Jednou z nich disponujú profesionálni vodiči cestnej osobnej dopravy, čiže aj naši vodiči. To je dôvod, prečo prepravu osôb medzi Slovenskom a Švajčiarskom nezastavujeme.

Výnimky z karantény však neplatia na osoby, ktoré pri vstupe do krajiny prejavujú príznaky choroby COVID-19.