Osobná preprava do Švajčiarska pre opatrovateľky

6. apríla 2022 Napísal: Osobná preprava Bez komentára

Švajčiarsko nie zo Slovenska vôbec na skok, ale aj takú diaľku cestujú za prácou mnohé opatrovateľky z pod Tatier. My ich bezpečne prepravujeme do práce a zase domov.

Starostlivosť o seniorov je vo Švajčiarsku podstatne odlišná od tej na Slovensku. Švajčiari si šetria celý život na jeseň života, aby ju prežili presne tak, ako si ju predstavujú.

Väčšina takejto jesene života sa odohráva v rôznych typoch zariadení, ktorými sú rezidencie pre seniorov, denné stacionáre alebo domovy sociálnych služieb. Mnohí seniori sa však rozhodnú pre domácu starostlivosť, takže opatrovateľky buď domácnosť navštevujú alebo priamo v domácnosti aj bývajú.

Najčastejším spôsobom ako si nájsť prácu opatrovateľky vo Švajčiarsku je osloviť agentúru na Slovensku. Pre skúsené opatrovateľky je však tou najlepšou cestou osloviť priamo agentúry vo Švajčiarsku. Tými najväčšími pod Alpami sú Spitex, Pro Senectute alebo Švajčiarsky červený kríž.

Ak opatrovateľka pracuje vo Švajčiarsku cez agentúru, minimálna mzda predstavuje približne 22 CHF na hodinu. Tie opatrovateľky, ktoré si nájdu prácu priamo v rodine, zarábajú menej. Tam je hodina práce ohodnotená približne 19 CHF.

Plat opatrovateľky samozrejme záleží hlavne od jej skúseností a vzdelania. Keď má opatrovateľka vzdelanie a dostatočné skúsenosti, môže byť ohodnotená aj platom, ktorého hodinová sadzba sa pohybuje vo výške 28 CHF.

Aj vo Švajčiarsku sa opatruje na turnusy. Keďže cesta  trvá podstatne dlhšie ako do Rakúska, turnusy sa striedajú najčiastejšie po 4 týždňoch. Nie je však výnimkou ani 2-týždenný alebo 8-týždenný turnus.

Pri striedaní sa turnusov je veľmi dôležité, aby si opatrovateľky našli spoľahlivú a bezpečnú osobnú prepravu. A presne to všetkým opatrovateľkám poskytujeme.