Možno aj váš pas obsahuje chybu. Skontrolujte si to!

27. augusta 2023 Napísal: Osobná preprava Bez komentára

Slovenskí občania, ktorí v časovom období medzi 11. novembrom 2022 a 30. januárom 2023 požiadali o vydanie cestovného pasu, sa môžu stretnúť s technickým problémom spojeným s odchýlkou v zápise údajov v čipe. Výrobcovia cestovných pasov zaznamenali chybu, ktorá spôsobuje, že niektoré automatizované hraničné prechodové terminály nedokážu správne načítať dáta z čipu, čo môže viesť k nesprávnemu alebo neúplnému prechodu cez hraničné kontroly.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prišlo s riešením tejto situácie a poskytlo občanom online nástroj na overenie, či sú držiteľmi cestovného pasu, ktorý obsahuje uvedenú odchýlku. Služba, dostupná na webovom sídle Ministerstva vnútra, umožňuje jednoducho overiť, či je konkrétny cestovný pas postihnutý touto technickou chybou.

Ak občan zistí, že jeho cestovný pas obsahuje odchýlku v čipe, dostane správu s nasledujúcim odporúčaním:

„Váš cestovný pas bol vyrobený s odchýlkou zápisu údajov v čipe. Počkajte prosím na SMS na telefónne číslo alebo správu na email, ktorý ste uviedli pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu. Doručená správa bude obsahovať všetky potrebné informácie o bezplatnej výmene pasu na ktoromkoľvek oddelení dokladov v SR.
UPOZORNENIE: Ak v dohľadnej dobe cestujete do zahraničia a v cestovnom pase s odchýlkou zápisu údajov v čipe máte platné víza, prípadne ste číslo takéhoto pasu použili pri nákupe letenky, odporúčame požiadať o bezplatné vydanie druhého cestovného pasu s 5-ročnou platnosťou. Bližšie informácie Vám poskytnú na ktoromkoľvek oddelení dokladov v SR.“

V prípade potreby výmeny cestovného pasu môžu občania žiadosti podať aj na slovenských zastupiteľských úradoch v zahraničí. Je však nevyhnutné kontaktovať príslušný zastupiteľský úrad, aby sa zabezpečila hladká výmena cestovného pasu.

Ministerstvo vnútra SR odporúča všetkým občanom, ktorí podali žiadosť o vydanie cestovného pasu v uvedenom časovom období, využiť možnosť overenia ich pasu cez poskytnutú online službu. Týmto spôsobom môžu vopred zistiť, či je ich pas postihnutý technickou chybou a prispôsobiť svoje cestovné plány podľa potreby.