Medzinárodná preprava osôb

4. augusta 2021 Napísal: Osobná preprava Bez komentára

Medzinárodná preprava osôb osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie sa považuje v zákone za podnikanie ponúkajúce taxislužbu.

Táto úprava zákona je platná od 1. marca 2012. Podmienky upravujúce toto podnikanie sú uvedené prioritne v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, vo vyhláške č. 124/2012 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009.

Prevádzkovanie medzinárodnej prepravy osôb mikrobusom, sa rozumie prevádzkovanie taxislužby osobnými vozidlami, ktoré majú najviac 9 miest na sedenie. Obsaditeľnosť 9 miest je myslené vrátane miesta vodiča a spolujazdca.

Aj keby sme v jednom vozidle mohli poskytovať služby naraz 8 zákazníkom, našou medzinárodnou prepravou osôb jazdíte stále s 2 vodičmi, čiže ponúkame bezpečnú jazdu nad rámec zákona.

Každá osobná preprava, ktorá je podľa zákona taxislužbou, si musí na podnikanie zabezpečiť koncesiu. Koncesia je prvým dôležitým predpokladom na to, aby ste cestovali legálnou prepravou s cestovným lístkom, ako je tomu u nás.

Koncesia je platná maximálne na 9 rokov, čiže je potrebné ju priebežne obnovovať. Čo sa týka medzinárodnej prepravy osôb je nutné, aby taxislužba mala zabezpečené legálne podnikanie v krajine, do ktorej svojich klientov priváža a odkiaľ ich zase vozí na Slovensko.

Slovenská republika má aktuálne uzatvorenú bilaterálnu zmluvu o cestnej osobnej doprave aj so Švajčiarskom.