Dovoz tovaru osobnej spotreby do Švajčiarska

11. mája 2020 Napísal: Osobná preprava Bez komentára

Naši klienti sa nás stále pýtajú, čo môžu vo svojej batožine cez švajčiarske hranice prevážať. Tento článok im všetko potrebné vysvetlí.

Do Švajčiarska môže každá osoba prevážať aj tovar osobnej spotreby. Krajina helvétskeho kríža je však známa drahým životom, a tak aby obmedzili nákupnú turistiku ku lacnejším susedom, zaviedli obmedzenia.

Bez platenia dane je cez hranicu dovolené prevážať tovar osobnej spotreby do výšky 300 CHF bez dane. Obmedzenie je stanovené aj pre množstvo pri 6 komoditách:

  1. Mäso 1 kilogram
  2. Maslo a smotana spolu 1 kilogram
  3. Olej, tuk, margarín spolu 5 kilogramov alebo litrov
  4. Alkohol do 18 % 5 litrov
  5. Alhokol nad 18 % 1 liter
  6. Cigarety a tabak spolu 250 kusov alebo gramov

Alkohol a tabakové výrobky sa môžu počítať iba na osobu, ktorá má minimálne 17 rokov.

Ak prevážate tovar nad limitné množstvo alebo v hodnote viac ako 300 CHF bez dane a nahlásite to na hranici, zaplatíte daň. Na to však by ste museli prechdzať cez hranicu v úradných hodinách a iba na vybratých hraničných priechodoch.

Ak prevážate tovar nad limitné množstvo alebo v hodnote viac ako 300 CHF bez dane a túto skutočnosť zatajíte, hrozí vám pokuta a samozrejme aj zaplatenie samotnej dane.

Naši zákazníci sú za obsah svojej batožiny zodpovední sami, a preto odporúčame, aby ste dodržiavali stanovené limity.