Aby ste sa na cestách s nami cítili bezpečne

24. apríla 2020 Napísal: Osobná preprava Bez komentára

Bezpečne doraziť do cieľa. To je naša priorita pri osobnej preprave zákazníkov, a preto dodržujeme všetky dopravné predpisy.
Každý jeden šofér sediaci v našom aute, je našim zamestnancom. A zamestnancov si starostlivo vyberáme. Naši šoféri sú stotožnení s našou prioritou bezpečného cestovania.

Pri cestovaní dodržujú dopravné predpisy danej krajiny, a tak sa naši zákazníci môžu cítiť bezpečne. Keďže naše trasy medzi Slovenskom a Švajčiarskom začíname v poobedňajších hodinách, hlavná časť cesty prebieha cez noc.  Zodpovedný prístup k dopravným predpisom dáva našim klientom pocit bezpečia, takže počas hlavnej časti cesty si môžu nerušene pospať.

Aj napriek tomu, že dodržujeme dopravné preprisy, naše cesty netrvajú nekonečne dlho. My totiž poskytujeme osobnú prepravu priamym spojením medzi adresami Slovenska a adresami Švajčiarska. To znamená, že v priebehu cesty cez Rakúsko alebo Nemecko, ak to dopravná situácia dovolí, neschádzame z diaľnice.

V rámci bezpečnosti vykonávame každé 3 hodiny aj pravidelné 10-minútové prestávky. Naši klienti nemusia z vozidla vystúpiť, my im len dávame túto možnosť.